GENERATION 2017 -NÄYTTELY
AMOS ANDERSONIN TAIDEMUSEO
19.5.–3.9.2017

Yrjönkatu 27, 00101 Helsinki
avoinna: ma, to & pe 10–18, ti suljettu,  ke 10–20, la-su 11–17
liput: Aikuiset 10 €, Eläkeläiset 8 €, Opiskelijat ja työttömät 2 €, 0–17-vuotiaat 0 €


GENERATION 2017 -NÄYTTELYYN VALITTIIN 42 ERILAISTA JA KIINNOSTAVAA NUORTA TAITEILIJAA

Generation 2017 -näyttelyyn valittiin yli 400 ehdotuksen jättäneen tekijän joukosta 42 nuorta taiteilijaa. Valinta oli todella vaikea ja haikea. Kaikki ehdotukset olivat rohkeita ja aivan mielettömän hienoja. Tuhannet kiitokset kaikille mukaan hakeneille!

Näyttelyn taiteiljat esittäytyvät ja kertovat tekemisestään Generation 2017 Instagramissa

https://www.instagram.com/generation2017exhibition/

Generation 2017 -näyttelyn taiteilijat ovat:

Oona Autio, Felix Bade, Felix Bardy, Ella Eskola, Charlotte Forsgård, Annina Fremgen, Alexander Ginlund, Svante Gullichsen, Henriikka Harinen, Anastasia Hartikainen, Heikki Heinonen, Tuisku Hiltunen, Sonja Hyytiäinen, Anthoni Hætta, Matida Jammeh, Inka Jerkku, Emmi Kataja, Veera Krouglov, Jassir Kuronen, Alina Lampinen, Pihla Lappalainen, Pauliina Latva, Liisa Lehtimäki, Emilia Linnavuori, Niko Moisas, Emilio Mäkipää, Anastasia Dea Maria Poljatschenko, Minna Pyykkönen, Hertta Ratilainen, Säde Rinne, Nita Saastamoinen, Emma Sarpaniemi, Hermann Sebastian Schultz, Eliel Tammiharju/ taiteilijanimi: KEliel, Ananya Tanttu, Tarina Tommiska, Lumi Tuomi, Niko Vastamäki, Léda Vesmanen, Jade Vesto, Mikaela Välipakka, Sanni Weckman.

Verkkopokerin muotojen, strategian hallitseminen ja oikean alustan valitseminen


BEKANTA DIG I FÖRHAND VID KONSTNÄRERNA AV GENERATION 2017-UTSTÄLLNINGEN!

De unga konstnärerna presenterar sig och berättar om sina aktiviteter i Instagram under våren:

https://www.instagram.com/generation2017exhibition/

Generation 2017-utställningens konstnärerna i Amos Andersons konstmuseum 19.5.–3.9.2017 är:

Oona Autio
Felix Bade
Felix Bardy
Ella Eskola
Charlotte Forsgård
Annina Fremgen
Alexander Ginlund
Svante Gullichsen
Henriikka Harinen
Anastasia Hartikainen
Heikki Heinonen
Tuisku Hiltunen
Sonja Hyytiäinen
Anthoni Hætta
Matida Jammeh
Inka Jerkku
Emmi Kataja
Veera Krouglov
Jassir Kuronen
Alina Lampinen
Pihla Lappalainen
Pauliina Latva
Liisa Lehtimäki
Emilia Linnavuori
Niko Moisas
Emilio Mäkipää
Anastasia Dea Maria Poljatschenko
Minna Pyykkönen
Hertta Ratilainen
Säde Rinne
Nita Saastamoinen
Emma Sarpaniemi
Hermann Sebastian Schultz
Eliel Tammiharju/ taiteilijanimi: KEliel
Ananya Tanttu
Tarina Tommiska
Lumi Tuomi
Niko Vastamäki
Léda Vesmanen
Jade Vesto
Mikaela Välipakka
Sanni Weckman


VIDES visuell kommunikation för unga den 5 augusti 2017

Hej 13–23-åring!

Sysslar du med konst och olika slags visuella uttrycksformer? Vill du presentera dina alster för andra? Kanske få ett proffs kommentar på dem?

Anmäl dig till VIDES, det nationella evenemanget om visuellt skapandeför unga senast den 7 maj!

På evenemanget har du eller din grupp möjlighet att på olika sätt presentera din konst och ditt skapande samt, om du vill, prata med en yrkeskonstnär eller annan expert inom visuellt skapande. Och naturligtvis träffa andra amatörer inom området från hela Finland.

Vides ordnas i anslutning till utställningen Generation 2017. Organisationen stöddes av det bästa onlinecasinot .

Mera information >>


GENERATION 2017 UTSTÄLLNINGENS KONSTNÄRER HAR NU VALTS!

Vi är superglada att vi nu har 42 fantastiska artister för den första Generation utställningen! Det var svårt att välja: över 400 skickade in sina modiga och otroligt fina förslag. Tusen tack till er alla! Håll ögonen öppna och följ med utställningsbygget på sociala medier under våren.

Tiden för efterlysningen av konstverk för utställningen Generation 2017 har gått ut

Vi vill tacka alla de över 400 unga konstnärer som skickade in sina bidrag! De blir utvalda att delta i utställningen kommer att kontaktas i januari 2017. Utställningen på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors öppnar den 18 maj 2017.

Amos Andersons konstmuseum söker 15–23-åriga konstnärer

Utställningen Generation 2017 riktad till 15–23-åriga unga är Amos Andersons konstmuseums huvudutställning våren 2017 och museets sista utställning på Georgsgatan innan Amos Rex öppnas i Glaspalatset i Helsingfors. Det ambitiösa målet för utställningen är att presentera konst som växer fram hos unga aktörer. Under perioden 15.8–15.11.2016 söker vi verk till en utställning som i framtiden kommer att arrangeras vart tredje år.

Verken kan vara målningar, installationer, dataprogram, performancer, maskiner eller vad som helst som är gjort med passion. Vi hoppas att ni meddelar om utställningen till intresserade!

Vad?

Utställningen Generation 2017 presenterar unga konstnärer

Vem?

Till utställningen kan vem som helst i åldern 15–23 ansöka, individuellt eller i grupp.

När & var?

På Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors + på nätet. Utställningen öppnas våren 2017. Den landsomfattande efterlysningen inleds NU och fortsätter till 15.11.2016.

Hurdant konstverk?

Verkets form och innehåll är helt fritt. Bidraget kan till exempel vara en video, ett ljudverk, webbsidor, ett evenemang, ett fotografi, ett framförande, ett spel, en teckning, en installation, en målning, ett handarbete eller graffiti. Det kan vara gjort med penna, kamera, dator eller skiftnyckel – vi är intresserade! Verket behöver inte vara fullbordat – när vi blir intresserade kommer vi med flera frågor. Museet hjälper vid behov med vidarebearbetning av idéer och kan ersätta materialkostnader.

Varför ansöka?

Utställningen ger en möjlighet för unga att presentera sina arbeten i en ny miljö för en stor publik samt att få fotfäste på konstfältet. Ju modigare och mångsidigare de unga aktörerna visar upp sitt kunnande, desto flera i publiken kan bli intresserade och inse – sådant här kan man också göra och presentera! Vi vill se och uppleva något nytt och tror inte att vi är ensamma om det!

Vad mera?

GRANDE FINALE! Amos Andersons konstmuseum bygger ett nytt museum, Amos Rex, under Glaspalatset. Generation 2017 är årets huvudutställning och samtidigt den sista utställningen i konstmuseet på Georgsgatan. Curator Laura Köönikkä väljer verk till utställningen.

Hur ansöker jag?

Ladda upp ditt bidrag senast 15.11.2016 till: http://generation2017.opencurat.com
Verket behöver inte vara fullbordat, också en presentation av en idé duger. Bidragen är inte offentliga utan endast tillgängliga för utställningens arbetsgrupp.

Uppmuntra!

Ange bekanta och uppmuntra dem att delta!

Tilläggsuppgifter?

Tveka inte att ta kontakt!
https://www.facebook.com/generation2017exhibition/
http://amosanderson.fi/sv/utstallningar/generation-2017/
Päivi Venäläinen, , 050 3083625

Framtiden

Presentationen av unga aktörer kommer inte att ta slut här: utställningenGeneration kommer att återkomma med tre års intervaller, alltid med nya verk.Generation 2020 presenteras i nya Amos Rex under Glaspalatsets torg.

Samarbetspartner

Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors stad samt stiftelsen Konstcentret för barn och unga söker tillsammans intressanta framtida aktörer från hela Finland.

Programutbud

Utöver utställningen arrangeras olika program och evenemang kring tematGeneration 2017 både i museet, på webben och även i staden.


BECOME FAMILIAR IN ADVANCE THE ARTISTS OF GENERATION 2017 EXHIBITION!

The young artists introduce themselves and tell about their work during the spring in Instagram: https://www.instagram.com/generation2017exhibition/

The artists of Generation 2017 exhibition 19.5.–3.9.2017 are:

Oona Autio
Felix Bade
Felix Bardy
Ella Eskola
Charlotte Forsgård
Annina Fremgen
Alexander Ginlund
Svante Gullichsen
Henriikka Harinen
Anastasia Hartikainen
Heikki Heinonen
Tuisku Hiltunen
Sonja Hyytiäinen
Anthoni Hætta
Matida Jammeh
Inka Jerkku
Emmi Kataja
Veera Krouglov
Jassir Kuronen
Alina Lampinen
Pihla Lappalainen
Pauliina Latva
Liisa Lehtimäki
Emilia Linnavuori
Niko Moisas
Emilio Mäkipää
Anastasia Dea Maria Poljatschenko
Minna Pyykkönen
Hertta Ratilainen
Säde Rinne
Nita Saastamoinen
Emma Sarpaniemi
Hermann Sebastian Schultz
Eliel Tammiharju/ taiteilijanimi: KEliel
Ananya Tanttu
Tarina Tommiska
Lumi Tuomi
Niko Vastamäki
Léda Vesmanen
Jade Vesto
Mikaela Välipakka
Sanni Weckman


VIDES – National Visual Expression Event for Young People

Hi You, aged from 13 to 23!

Do you do art and different kinds of visual stuff? Would you like to present your work to the public and perhaps get some feedback from the art professionals?

Register now for Vides, the National Visual Expression Event for Young People! The event takes place at the Annantalo Arts Centre, Helsinki on the 5th of August from 11 a.m. to 4 p.m. The entrance is free.

Vides offers you or your group a chance to present your work in different ways and to discuss it with the professionals in art and visual culture field. And of course it also offers a chance to meet other young people interested in art and other visual expression! Fill in the registration form by the 7th of May 2017!

VIDES is a part of the Generation 2017 Exhibition.

More information >>


ARTISTS FOR THE GENERATION 2017 EXHIBITION HAVE NOW BEEN SELECTED!

We are thrilled to announce that we have now 42 fantastic artists for the exhibition! The choice was really difficult: we received over 400 brave and unbelievably fine proposals. Thank you so much to all of you! Stay tuned and follow up the construction of the exhibition on social media during the Spring.

The call for artworks for the Generation 2017 exhibition has ended

Thank you to all the young artists who sent entries for the exhibition! The artists whose works are selected for the exhibition will be informed personally. The exhibition will open in Amos Anderson Art Museum and partially online on May 18 2017.

Amos Anderson art museum issues call to artists aged 15-23

Intended for artists aged 15-23, Generation 2017 will be Amos Anderson Art Museum’s main exhibition in spring 2017 and the museum’s last show on Yrjönkatu before the new Amos Rex venue opens in Helsinki’s Lasipalatsi. The ambitious aim of the exhibition is to present the nascent art of young artists. The call for artworks for this exhibition, which in the future will be held every three years, runs from August 15 to November 15, 2016.

The call is open for paintings, installations, computer programs, performances, or anything made with passion. We hope you will spread the word to those who might be interested in this exhibition.

What?

Generation 2017, an exhibition showcasing young artists

Who?

Any artist aged 15-23 can apply to join the exhibition, as an individual or as part of a group.

Where & when?

Amos Anderson Art Museum in Helsinki + online. The exhibition will open in spring 2017. A nationwide call for art is NOW under way, and continues until November 15, 2016.

What kind of art?

The form and content of the artworks is entirely up to you. An entry can be, for instance, a video, an audio work, a website, a happening, a photograph, a performance, a game, a drawing, an installation, a painting, handicrafts or graffiti. Whether you have used a pencil, camera, computer or a wrench to make it, we are interested! Your entry does not need to be entirely completed — once we’re interested, we’ll ask you to tell us more. If needed, the museum can help you carry out your ideas and assist with the cost of materials.

Why apply?

This exhibition will be an opportunity for young artists to display their work in a new environment, to reach a broad public and get a foothold on the art scene. The more adventurous and wide-ranging these new artists are at presenting their talent, the more likely members of the public will be captivated and discover that something like this, too, can be produced and exhibited. We want to see and experience something new, and we are certain we are not alone!

What else?

GRANDE FINALE! Amos Anderson Art Museum is building a new museum, Amos Rex, beneath the Lasipalatsi in central Helsinki. Generation 2017 will be the main exhibition of the year and, at the same time, the last show on Yrjönkatu. Artworks for the exhibition will be selected by curator Laura Köönikkä.

How to make a proposal?

Upload your entry by November 15, 2016, to this platform: http://generation2017.opencurat.com

Your entry does not need to be entirely completed, a description of your idea will suffice. Proposals will be kept confidential, only accessible to the exhibition committee.

Encourage others!

Nab your friends, and encourage them to apply too!

More information?

Don’t hesitate to contact us.

https://www.facebook.com/generation2017exhibition/
http://amosanderson.fi/en/exhibitions/generation-2017/
Päivi Venäläinen, , 050 3083625

The future

The exhibiting of works by young artists won’t end with this show: Generationexhibitions will be held every three years to display new works. Generation 2020will be held in the new AMOS REX, beneath the Lasipalatsi Square.

Cooperation

Amos Anderson Art Museum, the City of Helsinki and the Art Centre for Children and Young People Foundation are jointly seeking fascinating young artists of the future from across Finland.

Programme

In addition to the exhibition itself, an abundant programme and slate of events will be staged around the Generation 2017 theme, at the museum, online and elsewhere in the city.


BLOGI

VIDES – nuorten visuaalisen ilmaisun tapahtuma 5.8.2017 klo 11–15 Annantalolla Helsingissä

LAUANTAINA 5.8. klo 11–15  nuorten taide ja tekeminen valtaa Helsingin keskustassa sijaitsevan taidekeskus Annantalon toisen kerroksen.

13–23-vuotiaat tekijät esittelevät omaa tekemistään ja taidettaan messuosastoilla, valkokankaalla, työpajoissa ja puheenvuoroissaan. Taidekuraattori vastaa kysymyksiin taidemaailman toiminnasta. Kuvataiteen ja visuaalisen alan ammattilaiset antavat nuorille palautetta. Päivystävälle taiteilijalle voi tuoda omia töitä näytille ilman ajanvarausta. Ohjelmassa myös musiikkiesityksiä.

Tarkempi ohjelma: http://artcentre.fi/httpartcentrefinuorille

Tapahtumaan on vapaa pääsy!

Annantalo 2. krs.
Annankatu 30, 00100 Helsinki

Lisätietoja: tuottaja Päivi Venäläinen, [email protected], p. 050 308 3625

GENERATION 2017 DANCE

Lauantaina 5.8.2017 klo 13.00–14.00
Annantalon piha A-lava

 

Annankatu 30, 00100 Helsinki

 

Vapaa pääsy.

 

Viisi nuorten tekijöiden nykytanssiesitystä.

 

The Pack
koreografia: Petra Kauppila
tanssijat: Petra Kauppila, Roosa Kääriäinen, Rianna Rintamäki, Ida Teeri, Maiju Tiuraniemi
äänisuunnittelu: Elias Hjelm

 

Inward
koreografia: Rianna Rintamäki
tanssijat: Nelli Lehtonen, Anniina Leinonen, Rianna Rintamäki
musiikki: Sigur Rós – Untitled #3 (Samskeyti)

 

Minulla on ääni
koreografi: Ida Cedercreutz
tanssijat: Taru Hytönen, Iris Niinistö, Kira Heinonen, Inka Malmi
ja Hanna Lindlöf
musiikki: Ceebrolistics – Nämä aallot, Ruger Hauer – Amazing

 

Kesän tyttäret
Company: Capricious Dance Company of Narnia
koreografi: Tuula Turunen, yhdessä tanssijoiden kanssa
tanssijat: Pilvi Kuronen, Leila Varjo, Sofia Bauer
musiikki: Petit Biscuit – Full Moon

 

Perfowl
koreografia: Maiju Tiuraniemi
tanssija: Maiju Tiuraniemi
äänisuunnittelu: Ari Suomalainen

 

 

Lue lisää >>

Cine Uni tuo nuorten äänen kuuluviin taidekentällä

Museoissa ja taiteiden instituutioissa nuorten ääni kuuluu hyvin heikosti, sillä museoissa esitellään usein kuuluisien taiteilijoiden teoksia. Nuorille tarjotaan tiukasti ohjelmia, jonka avulla nuoret pääsisivät esiin taiteen toimintakentälle. Cine Uni on maksuton 15- 18 vuotiaille suunnattu audiovisuaalisen kuvailmaisun työpaja. Työpajoja vetävät Aalto-yliopiston taidekasvatuksen opiskelijat, mutta perinteistä oppilaiden ja opettajien välistä hierarkiaa ei ole. Cine Uni ei halua tehdä sisältöjä nuorille, vaan mahdollistaa heidän omaa tekemistään. Cine Uni ei ole vain sellaisille nuorille jotka ovat kiinnostuneita taiteilijan urasta, vaan myös sellaisille joille taide ilmaisukanavana ei ole välttämättä edes tuttu. Työpajojen päätyttyä nuorten elokuva- tai mediateokset esitetään Orionin tai tulevaisuudessa Amos Rexin elokuvateatterissa. Cine Uni on malli elokuva- ja mediatyöpajoista, joissa nykytaide ja elokuva kohtaavat sulassa suvussa. Joten tule tekemään liikkuvaa kuvaa ensimmäiseen työpajaan Amos Andersonin taidemuseolle. Mukaan pääsee ensimmäiset 15 ilmoittautujaa.

Cine Uni on mahtava idea, jonka kautta monet taiteesta kiinnostunet nuoret saavat mahdollisuuden työskennellä ammattilaisten kanssa elokuva- ja mediatyöpajassa.

Yrjönkatu 27

3.-7.7.2017 klo: 10- 16

Ilmoittaudu: [email protected]

Saara, Amos Andersonin taidemuseon keskusteluopas

Summer work in the Amos Anderson Art Museum

After two weeks of running up and down the stairs of the once-a-living-place of Amos Anderson himself, the atmosphere of art, bypassing visitors and the ever-so hectic working hours has become the daily routine for me and my fellow work friends. Working in the humid air, regulated for the benefit of the artworks; and in the aesthetic bubble with a sight over the beautiful rooftops of central Helsinki does not seem like a surprising environment for a prestigious art museum, but it did, however, manage to exceed my expectations for a work experience. Since day one, I was taken into the structured life at Amos Anderson’s art museum: the brainstorming for important events, marketing strategies and guiding techniques begun. The introduction to the Generation 2017 exhibition along with other smaller displays has opened my eyes wider to the world of art and has made them more inspiring to look at with every glance. I suppose that that itself is the very purpose for which I was one of the people hired to be a discussion guide: to capture the museum’s visitors to the moment of the art work, and try to uncover the whole universe behind the mere visual or heard representation through thought provoking conversation. Right now, I could not think of any other more productively great way to spend my summer holiday. Generation 2017 is truly an exhibition worth seeing, so I recommend everyone to take a break from the quotidian rituals, and come and witness our beautiful artworks! More to come soon…

//Chantal

VIDES nuorten visuaalisen ilmaisun tapahtuma 5.8.2017

Hei 13–23 –vuotias! Puuhailetko taiteen ja erilaisten visuaalisten juttujen parissa? Haluisitko esitellä niitä muille? Ehkä kuulla niistä ammattilaisten kommentteja?

Generation 2017 näyttelyn yhteydessä järjestetään Annantalolla Helsingissä lauantaina 5.8.2017 klo 11–16 valtakunnallinen nuorten visuaalisen ilmaisun tapahtuma. Ilmoittaudu mukaan 7.5.2017 mennessä!

Tapahtumassa sinulla tai ryhmälläsi on mahdollisuus esitellä taidettasi ja tekemistäsi eri tavoin ja halutessasi jutella ammattitaiteilijan tai muun visuaalisen alan osaajan kanssa. Ja tietysti tavata muita alan harrastajia eri puolelta Suomea.

Lue lisää >>

Teoshaku on päättynyt!

Mahtavaa! Kiitokset kaikille nuorille tekijöille, jotka lähettivät teosehdotuksia Generation 2017 -näyttelyyn! Määräaikaan mennessä mukaan ilmoittautui 439 tekijää tai tekijäryhmää yhteensä 1215 ehdotuksella. Niistä saa koottua upean näyttelyn, jossa kuuluu ja näkyy nuoret ja heidän maailmansa. Näyttely avautuu Amos Andersonin taidemuseossa ja osin verkossa 18.5.2017.

 

Terrific! Thank you to all the young artists who sent entries for the Generation 2017 exhibition! 439 artists or group of artist with a total of 1215 entries signed up by the deadline. The entries will be compiled into a magnificent exhibition, where young people and their worlds will be seen and heard. The exhibition will open in Amos Anderson Art Museum and partially online on 18.5.2017 .

Kirjoitatko, maalaatko … jotain muutako? Vielä ehtii mukaan! Teoshaku käynnissä 15.11.2016 saakka.

Innostunutta palautetta

”Thank you and Amos Anderson Art Museum for giving young artists this great opportunity for spreading their talents!”  – teoshakuun osallistuva nuori mies

”Haluaisin ehdottomasti osallistua teidän huippuun projektiin.” – Matleena 22 v.

”… hankkeenne on monella tapaa tärkeä.” -eräs aikuinen

Juttu Hesarissa

Tänään Generation 2017 sai näkyvyyttä Helsingin Sanomissa.

http://www.hs.fi/paivanlehti/27092016/a1474860811771

Kuraattorilla on asiaa

Kuuntele Generation 2017 -näyttelyn teokset valitsevan taidekuraattori Laura Köönikän haastattelu Ylen Kultakuume-ohjelmassa kohdasta 36:36 eteenpäin.

http://areena.yle.fi/1-3639775

Infotilaisuus torstaina 15.9.2016 klo 14–16 Amos Andersonin taidemuseossa

Torstaina 15.9.2016 klo 14–16 Amos Andersonin taidemuseossa järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin infotilaisuus. Näyttelyn järjestäjät esittäytyvät ja kertovat Generation 2017:n  tautoista, käytännöistä ja tulevaisuudesta. Tule kuulemaan, keskustelemaan ja kysymään lisätietoa! Tilaisuudessa kerrotaan myös tulevasta Amos Rexistä. Lopuksi on kuraattorikierros museon Helsinki Noir -näyttelyssä. Pientä tarjoilua. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 13.9.2016 mennessä: [email protected]